Tävlingen

OM TÄVLINGENTävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Det innebär att du som läser andra året på något av följande program har möjlighet att delta i tävlingen:


A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör


Antalet lag i tävlingen uppgår till 6 st och respektive lag har max 10 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.


2018 äger tävlingen rum under v. 39 och 40. Själva byggandet pågår onsdag till fredag v.40 och avslutas med finalen på fredagen den 5/10. Anmälningen öppnar torsdag 13/9 kl 12:00 i SB-entrén! Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildnings-programmen i så stor mån som möjligt och då det är ett begränsat antal platser i tävlingen är det först till kvarn som gäller.

UPPGIFTENVarje lag ska med hjälp av anvisat material konstruera och bygga en bro över A-dammen, från långsida till långsida. Vid konstruerandet av bron skall hänsyn tas till de tre klassiska perspektiven teknik, funktion och skönhet. Det är utifrån dessa tre kriterier som tävlingsjuryn på finaldagen utser första-, andra- och tredjeplatsen. Bron måste även klara av eldprovet som innebär att hela laget passerar över bron med 2 m avstånd mellan lagmedlemmarna.


Förutom evig ära erhåller vinnarlaget också en prissumma på 10 000 kr!

GEMENSKAPTävlingen följs åt av lunchföreläsningar, pubkvällar, teambuilding och andra aktiviteter som våra sponsorer anordnar. Efter att vinnarna utsetts så avslutas tävlingen med en mycket uppskattad bankett för alla delaktiga.

SCHEMA 2018v. 38


SÖNDAG   23/9                                    

17:00-20:00 Kickoffv. 39


MÅNDAG   24/9           

12:15 Inspirationsföreläsning

17:00 Brainstormningskväll


TISDAG   25/9             

12:00 Lunchföreläsning: Sweco


ONSDAG   26/9             

12:00 Lunchföreläsning: ÅF


TORSDAG   27/9             

12:00 Lunchföreläsning: NCC

17:00-21:00 Handledning


FREDAG 28/9            

12:00 Lunchföreläsning: Deromev.40


MÅNDAG   1/10             

17:00-21:00 Handledning

21:00 Inlämning av Modell


TISDAG   2/10             

12:00 Lunchföreläsning med COWI


ONSDAG   3/11             

11:45 Mingellunch & säkerhetsutbildning

13:15 Byggstart

18:00 Pub med NCC

01:00 Byggstopp


TORSDAG   4/11            

08:30 Frukost och uppvärmning

02:00 Byggstopp


FREDAG 5/11            

09:00 Flytt av broar

12:00 Final och prisutdelning

18:00 Bankettv.41


TORSDAG   11/10             

12:00 Demontering

© 2018 | CSDC