Tävlingen

OM TÄVLINGEN

 

Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Det innebär att du som läser andra året på något av följande program har möjlighet att delta i tävlingen:

 

A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör

 

Antalet lag i tävlingen uppgår till 6 st och respektive lag har 8-9 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.

 

År 2017 äger tävlingen rum i september. Mer information om tävlingen dyker upp när det börjar närma sig – du kommer inte att missa det! Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildningsprogrammenn i så stor mån som möjligt och då det är ett begränsat antal platser i tävlingen är det först till kvarn som gäller. Var på hugget - platserna tar slut snabbt!

GEMENSKAP

 

Tävlingen följs åt av lunchföreläsningar, pubkvällar, teambuilding och andra aktiviteter som våra sponsorer anordnar. Efter att vinnarna utsetts så avslutas tävlingen med en mycket uppskattad bankett för alla delaktiga.

UPPGIFTEN

 

Varje lag ska med hjälp av anvisat material konstruera och bygga en bro över A-dammen, från långsida till långsida. Vid konstruerandet av bron skall hänsyn tas till de tre klassiska perspektiven teknik, funktion och skönhet. Det är utifrån dessa tre kriterier som tävlingsjuryn på finaldagen utser första-, andra- och tredjeplatsen. Bron måste även klara av eldprovet som innebär att hela laget passerar över bron med 2 m avstånd mellan lagmedlemmarna.

 

Förutom evig ära erhåller vinnarlaget också en prissumma på 10 000 kr!

ÅRETS SCHEMA

 

Här kan du se ett översiktligt schema för 2017 års brobyggartävling.

De aktiviteter och event utöver byggdagarna som ingår i tävlingen är lagda utanför skoltid – för att du som deltagare ska missa så lite som möjligt av dina kurser.

 

ÖVERSIKT

10 sep Kick-off (kväll)

 

11 sep Inspirationsföreläsning (lunch)

 

15 sep Handledning (kväll)

 

20 sep Säkerhetsgenomgång (lunch)

Byggstart (13:00)

 

22 sep Byggstopp (03:00)

Final & prisutdelning (lunch)

Avslutningsbankett (kväll)

© 2017 | CSDC