Tävlingen

OM TÄVLINGEN

 

Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Det innebär att du som läser andra året på något av följande program har möjlighet att delta i tävlingen:

 

A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör

 

Antalet lag i tävlingen uppgår till 6 st och respektive lag har max 10 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.

 

2018 äger tävlingen rum under v. 39 och 40. Själva byggandet pågår onsdag till fredag v.40 och avslutas med finalen på fredagen den 5/10. Anmälningen öppnar torsdag 13/9 kl 12:00 i SB-entrén! Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildnings-programmen i så stor mån som möjligt och då det är ett begränsat antal platser i tävlingen är det först till kvarn som gäller.

UPPGIFTEN

 

Varje lag ska med hjälp av anvisat material konstruera och bygga en bro över A-dammen, från långsida till långsida. Vid konstruerandet av bron skall hänsyn tas till de tre klassiska perspektiven teknik, funktion och skönhet. Det är utifrån dessa tre kriterier som tävlingsjuryn på finaldagen utser första-, andra- och tredjeplatsen. Bron måste även klara av eldprovet som innebär att hela laget passerar över bron med 2 m avstånd mellan lagmedlemmarna.

 

Förutom evig ära erhåller vinnarlaget också en prissumma på 10 000 kr!

GEMENSKAP

 

Tävlingen följs åt av lunchföreläsningar, pubkvällar, teambuilding och andra aktiviteter som våra sponsorer anordnar. Efter att vinnarna utsetts så avslutas tävlingen med en mycket uppskattad bankett för alla delaktiga.

SCHEMA 2018

 

v. 38

SÖNDAG 23/9

17:00-20:00 Kickoff

 

 

v. 39

MÅNDAG 24/9

12:15 Inspirationsföreläsning

17:00 Brainstormningskväll

 

TISDAG 25/9

12:00 Lunchföreläsning: Sweco

 

ONSDAG 26/9

12:00 Lunchföreläsning: ÅF

 

TORSDAG 27/9

12:00 Lunchföreläsning: NCC

17:00-21:00 Handledning

 

FREDAG 28/9

12:00 Lunchföreläsning: Derome

 

 

v.40

MÅNDAG 1/10

17:00-21:00 Handledning

21:00 Inlämning av Modell

 

TISDAG 2/10

12:00 Lunchföreläsning med COWI

 

ONSDAG 3/11

11:45 Mingellunch & säkerhetsutbildning

13:15 Byggstart

18:00 Pub med NCC

01:00 Byggstopp

 

TORSDAG 4/11

08:30 Frukost och uppvärmning

02:00 Byggstopp

 

FREDAG 5/11

09:00 Flytt av broar

12:00 Final och prisutdelning

18:00 Bankett

 

 

v.41

TORSDAG 11/10

12:00 Demontering

© 2018 | CSDC