Tävlingen

OM TÄVLINGEN

 

Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Det innebär att du som läser andra året på något av följande program har möjlighet att delta i tävlingen:

 

A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör

 

Antalet lag i tävlingen uppgår till 8 st och respektive lag har 8-9 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.

 

2018 äger tävlingen rum under två veckor i september/oktober. Mer information om tävlingen dyker upp när det börjar närma sig – du kommer inte att missa det! Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildningsprogrammenn i så stor mån som möjligt och då det är ett begränsat antal platser i tävlingen är det först till kvarn som gäller.

UPPGIFTEN

 

Varje lag ska med hjälp av anvisat material konstruera och bygga en bro över A-dammen, från långsida till långsida. Vid konstruerandet av bron skall hänsyn tas till de tre klassiska perspektiven teknik, funktion och skönhet. Det är utifrån dessa tre kriterier som tävlingsjuryn på finaldagen utser första-, andra- och tredjeplatsen. Bron måste även klara av eldprovet som innebär att hela laget passerar över bron med 2 m avstånd mellan lagmedlemmarna.

 

Förutom evig ära erhåller vinnarlaget också en prissumma på 10 000 kr!

GEMENSKAP

 

Tävlingen följs åt av lunchföreläsningar, pubkvällar, teambuilding och andra aktiviteter som våra sponsorer anordnar. Efter att vinnarna utsetts så avslutas tävlingen med en mycket uppskattad bankett för alla delaktiga.

© 2018 | CSDC