Tävlingen

OM TÄVLINGEN


Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Det innebär att du som läser andra året på något av följande program har möjlighet att delta i tävlingen:


A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör


Antalet lag i tävlingen uppgår till 6 st och respektive lag har max 10 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.


2019 äger tävlingen rum under v. 39 och 40. Själva byggandet pågår onsdag till fredag v.40 och avslutas med finalen på fredagen den 4/10. Anmälningen öppnar torsdag 12/9 kl 12:00 i SB-entrén! Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildnings-programmen i så stor mån som möjligt och då det är ett begränsat antal platser i tävlingen är det först till kvarn som gäller.

UPPGIFTEN


Varje lag ska med anvisat material designa och konstruera en konceptuell modell i skala 1:2 av en gång- och cykelbro i trä. Den fullskaliga bron är tänkt att spänna ca. 30 meter över vallgraven vid en av laget vald plats i närheten av Milleniumplatsen. Hänsyn ska tas till hur bron kommer att användas, upplevas och se ut vad gäller val av konstruktion, formgivning, ljussättning och säkerhet. Broarna ska kunna lyftas med kranbil och ställas ut på allmän plats.
Därtill gäller följande förutsättningar och krav:


• En fullskalig gång- och cykelbro bör minst vara ca. 3 meter bred.

• Ett fullskaligt gång- och cykelbroräcke ska enligt VGU vara minst 1,4 m högt.

• Endast verktyg eller redskap tillhandhållna av CSDC får användas.

• Endast brobenen får vidröra A-dammen och dess vatten.

• Hela laget ska kunna passera över bron.

• Max LxBxH = 14x2,5x3,1 meter för er modellbro.


Under finalen kommer en kvalificerad jury att bedöma broarna efter hur väl de är anpassade för ändamålet samt följande kriterier:


Estetik, upplevelse, idé, innovation, optimerad konstruktion och funktionalitet.

GEMENSKAP


Tävlingen följs åt av lunchföreläsningar, pubkvällar, teambuilding och andra aktiviteter som våra sponsorer anordnar. Efter att vinnarna utsetts så avslutas tävlingen med en mycket uppskattad bankett för alla delaktiga.

SCHEMA 2019


v. 38

SÖNDAG   22/9                                    

17:00 Kickoff

Lagindelning


v. 39

MÅNDAG   23/9           

12:00 Inspirationsföreläsning med

Morten Lund (lunch)

17:00 Brohäng


TISDAG   24/9   

12:00 Lunchföreläsning med Sweco       


ONSDAG   25/9             

12:00 Lunchföreläsning med NCC

17:00 Kvällshandledning med Mats


TORSDAG   26/9             

12:00 Lunchföreläsning med ÅF


FREDAG 27/9            

12:00 Lunchföreläsning med White


v.40

MÅNDAG   30/10             

18:00 Kvällshandledning med Karl-Gunnar 


TISDAG   1/10             

12:00 Lunchföreläsning med Derome

17:00 Brohäng och Inlämning av färdig modell


ONSDAG   2/10            

11:45 Mingellunch & säkerhetsutbildning

13:30 Byggstart

Pubkväll med NCC

01:00 Byggstopp


TORSDAG   3/10           

08:30 Frukost och Morgongympa med NCC

02:00 Byggstopp


FREDAG 4/10           

09:00 Flytt av broar till A-dammen

12:00 Final och prisutdelning

18:00 Bankett


v.41

Hela veckan (prel.)

Broutställning på Milleniumplatsen          


© 2019 | CSDC