Tävlingen

OM TÄVLINGEN


Följ oss på Facebook och Instagram för att inte missa uppdateringar i framtiden!
Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Studenter i årskurs två och tre från följande program är välkomna att delta i tävlingen:


A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör


Antalet lag i tävlingen uppgår till 4 st och respektive lag har max 12 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.


Tävlingen brukar äga rum under v. 37, 38, 39 och 40. Byggandet av den storskaliga bron pågår fredag till söndag v.39 och avslutas med en final måndagen dagen därpå.


Det är ett begränsat antal platser i tävlingen, så först till kvarn gäller. Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildnings-programmen i största möjliga mån.

UPPGIFTEN


Varje lag ska med anvisat materiel designa och konstruera en konceptuell modell av en bro i trä som ska spänna över A-dammen.  Hänsyn ska tas till hur bron kommer att användas, upplevas och se ut vad gäller val av konstruktion, formgivning, och säkerhet. 


Under finalen kommer en kvalificerad jury att bedöma broarna efter hur väl de är anpassade för ändamålet samt följande kriterier:


Estetik, upplevelse, idé, innovation, optimerad konstruktion och funktionalitet.

GEMENSKAP


Tävlingen ger goda möjligheter att lära känna studenter från andra program och sektioner under roliga omständigheter. Utöver byggandet av bron innehåller tävlingen inspirerande lunchföreläsningar, handledningar och andra aktiviteter med våra sponsorer.


SCHEMA 2023

v. 37

ONSDAG 13/9  

17.15 Kick-off


TORSDAG  14/9

12.00 Lunchföreläsning - Morten Lund

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Skiss


FREDAG 15/9                               

12.00 Lunchföreläsning - Robert Jockwer

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Skiss

v. 38

MÅNDAG   18/9           

12.00 Lunchföreläsning - White

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modell och skiss - handledare: White


TISDAG   19/9   

12.00 Lunchföreläsning - Sweco

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modell och skiss - handledare: Sweco

      

ONSDAG   20/9             

12.00 Lunchföreläsning - Shain Sateei

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modell och skiss - handledare: Mats Ander 


TORSDAG   21/9             

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge - handledare: Ramboll


FREDAG 22/9            

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge - handledare: Karin och Robert

 

v.39

MÅNDAG 25/9

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge 


TISDAG 26/9

12.00 Lunchföreläsning - Ej fastställt

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge


ONSDAG 27/9             

12.00 Modellutställning - Mingellunch med sponsorer


FREDAG 29/9             

13.00-20.00 Byggdag


LÖRDAG 30/9           

8.30 Frukost

9.00-20.00 Byggdag


SÖNDAG 1/10           

8.30 Frukost 

9.00-20.00 Byggdag


v.40

MÅNDAG 2/10

12.00 Final


v.41

Fredag 13/10

Rivning av broar