Tävlingen

OM TÄVLINGEN


Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Studenter i årskurs två och tre från följande program är välkomna att delta i tävlingen:


A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör


Antalet lag i tävlingen uppgår till 4 st och respektive lag har max 10 medlemmar. Du anmäler dig individuellt och lagen lottas fram.


2021 äger tävlingen rum under v. 38, 39 och 40. Byggandet av den storskaliga bron pågår fredag till söndag v.39 och avslutas med en final måndagen den 4/10.


Det är ett begränsat antal platser i tävlingen, så först till kvarn gäller. Deltagarplatserna fördelas jämnt mellan utbildnings-programmen i största möjliga mån.

UPPGIFTEN


Varje lag ska med anvisat materiel designa och konstruera en konceptuell modell av en bro i trä som ska spänna över A-dammen.  Hänsyn ska tas till hur bron kommer att användas, upplevas och se ut vad gäller val av konstruktion, formgivning, och säkerhet. 


Under finalen kommer en kvalificerad jury att bedöma broarna efter hur väl de är anpassade för ändamålet samt följande kriterier:


Estetik, upplevelse, idé, innovation, optimerad konstruktion och funktionalitet.

GEMENSKAP


Tävlingen ger goda möjligheter att lära känna studenter från andra program och sektioner under roliga omständigheter. Utöver byggandet av bron innehåller tävlingen inspirerande lunchföreläsningar, handledningar och andra aktiviteter med våra sponsorer.


SCHEMA 2021

v. 37

ONSDAG 15/9  

17.15 Kick-off


TORSDAG  16/9

12.00 Lunchföreläsning - Morten Lund


FREDAG 17/9                               

12.00 Lunchföreläsning -Robert Jockwer


v. 38

MÅNDAG   20/9           

12.00 Lunchföreläsning - White

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modell och skiss - handledare: White


TISDAG   21/9   

12.00 Lunchföreläsning - Sweco

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modell och skiss - handledare: Sweco

      

ONSDAG   22/9             

12.00 Lunchföreläsning - Mario Plos

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modell och skiss - handledare: Mats Ander 


TORSDAG   23/9             

12.00 Lunchföreläsning: Mikael Viklund Tallgren

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge - handledare: Karin Lundgren och Robert Jockwer


FREDAG 24/9            

12.00 Lunchföreläsning: AFRY


v.39

MÅNDAG 27/9

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge 


TISDAG 28/9

17.15 Kvällsaktivitet: Modellbygge


ONSDAG 29/9             

12.00 Lunchföreläsning - NCC

17.15-20.00 Kvällsaktivitet: Modellbygge - inlämning av modell 


TORSDAG 30/9             

Modellutställning - Mingellunch med sponsorer


FREDAG 1/10            

13.00-20.00 Byggdag


LÖRDAG 2/10           

8.30 Frukost

9.00-20.00 Byggdag


SÖNDAG 3/10           

8.30 Frukost 

9.00-20.00 Byggdag


v.40

MÅNDAG 4/10

12.00 Final


Fredag 8/10

17:15 Rivning av broar